• נווה תמרים

  • נווה תמרים
  • נווה תמרים בע"מ, סיאצ'י, שיכון ובינוי
  • תכנון עירוני, מגורים, ציבורי
  • 2000 יח'
Neve Tmarim
Neve Tmarim
Neve Tmarim
Neve Tmarim
Neve Tmarim
Neve Tmarim
Neve Tmarim
  • נווה תמרים
  • נווה תמרים בע"מ, סיאצ'י, שיכון ובינוי
  • תכנון עירוני, מגורים, ציבורי
  • 2000 יח'