• תל אביב
  • פרטי
  • מלון, מסחרי, תכנון עירוני
  • 3500 מ"ר