• מנהלת עסקים

  • נווה נאמן - הוד השרון
  • עיריית הוד השרון והחברה הכלכלית
  • ציבורי פביליון
  • 500 מ"ר
  • נווה נאמן - הוד השרון
  • עיריית הוד השרון והחברה הכלכלית
  • ציבורי פביליון
  • 500 מ"ר