• תל אביב
  • יזמים פרטיים
  • מגורים, תכנון עיר
  • גודל: 35 יח"ד