• בני ברק
  • עזרה למרפא
  • ציבורי, רפואי, שיקום
  • 3000 מ"ר