• מודיעין בוכמן
  • עמותת הקהילה
  • בית כנסת, ציבורי
  • 500 מ"ר