• כרמית
  • מנהלת פרויקטים צה"ל
  • מגורים, בתים
  • 200 יח"ד / בתים