• תל אביב
  • יזמים פרטיים
  • תב"ע, מסחרי, מגורים
  • 40,000 מ"ר