• הרצליה
  • מוטי זיסר
  • מרינות, תכנון ערים, מסחרי, מגורים
  • 800 דונם