• אלעד
  • עיריית אלעד
  • ציבורי חינוך דת
  • 900 מ"ר