• בת ים
  • מפעל הפיס
  • בית ספר, חינוך, ציבורי
  • 3000 מ"ר