• תל אביב
  • יזמים פרטיים
  • מסחרי משרדים
  • 4000 מ"ר