• אופקים
  • משטרת ישראל
  • מגורים
  • 60 יח"ד/בתים