• אופקים - תחרות
  • מנהלת פרויקטים צה"ל
  • מגורים
  • מקום #2