1

פביליון "ברונזה" מרכז מידע בתערוכת הברונזה פארק הולנד לונדון